Scopul Asociației SVUC este acela de a asigura îngrijirea și creșterea calității vieții copiilor cu dizabilități, prin dezvoltarea unor servicii specializate acordate de specialiști, centrate pe profilul acestora, adaptate la nevoile comunității, accesibile și ușor de înțeles de către beneficiari .

Obiectivele principale ale Asociației SVUC

1. Asigurarea și promovarea accesului la resurse, drepturi și servicii necesare recuperării medicale a copiilor înscriși în Asociația SVUC.
2. Garantarea celor necesare copiilor înscriși în Asociația SVUC, pentru și în vederea asigurării de suport financiar pentru tratarea și recuperarea medicală a acestora, pentru un nivel de viață adaptat nevoilor speciale.
3. Ca și obiectiv pe termen lung, Asociația SVUC și-a propus construirea unui Centru Terapeutic multidisciplinar unde copiii să poată accesa toate terapiile necesare recuperării, evitând astfel deplasarea către locații diferite pentru fiecare modul de terapie în parte (înot, kinetoterapie, terapie de integrare senzorială, terapie ocupațională, diverse metode terapeutice și tehnici complementare – masaj terapeutic, stretching, elongații, termoterapie).
4. Promovarea îngrijirii copiilor cu dizabilități.

5. Asigurarea de servicii socio-medicale, de recuperare și reabilitare pentru copiii cu dizabilități, în scopul prevenirii instituționalizării și abandonului copiilor, precum și garantarea și promovarea egalității de șanse și accesului la educație pentru copiii din medii dezavantajate socio-economic, copiii cu tulburări de adaptare socio-școlară și cu dizabilități.
6. Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, pregătire și consiliere pentru părinți în scopul susținerii acestora în înțelegerea și exercitarea rolurilor în educația și îngrijirea copiilor.
7. Promovarea voluntariatului și a responsabilității sociale în vederea creșterii gradului de implicare a membrilor comunităților locale în soluționarea problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile, precum și promovarea și dezvoltarea de parteneriate durabile, bazate pe nevoile și așteptările beneficiarilor și partenerilor.
8. Creșterea rețelelor de suport social și mărirea capacității de a identifica, lucra și extinde suportul acestora pentru a răspunde nevoilor beneficiarului.

Principiile care stau la baza activității Asociației SVUC:

Principiul egalității de șanse, tratament egal și nediscriminării

Principiul participării egale, autodeterminării, autonomiei și demnității personale

Principiul respectării și promovării interesului superior al copilului

Principiul confidențialității și eticii profesionale

Principiul solidarității, Principiul unicității persoanei

Meniu