Politica de anulare

ANULAREA DONATIEI

În cazul în care doriți anularea unei doanatii, trebuie să notificați imediat asociatia de preferință prin telefon, transmițând numărul donatie.
Dacă anularea este acceptată, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare.
În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Asociatia a acceptat anularea donatiei, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 7 zile lucrătoare.
Asociatia poate anula o donatie fara niciun motiv, in acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

Donatia efectuata de către Utilizator, poate fi anulata, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;
b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de societatea noastră, în cazul plății online;
c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;

Meniu